H a v k a j a k c e n t e r
Svendborg

Havkajakcenter Svendborg er lukket !

For køb af kajakker, udstyr og kurser anbefaler vi : www.kajakgaarden.dk